Giá Phòng : 1.200.000 VNĐ

Diện Tich : 40 m

Loại Giường : 1 x (1m8)

Số người tối đa : 2

Extra bed : 1

Miễn phí trà, cà phê, nước đóng chai theo tiêu chuẩn và ăn sáng mỗi ngày.

Giá Phòng : 1.400.000 VNĐ

Diện Tich : 45 m2

Loại Giường : 2 x (1m6)

Số người tối đa : 5

Extra bed : 1

Miễn phí trà, cà phê, nước đóng chai theo tiêu chuẩn và ăn sáng mỗi ngày.

Giá Phòng : 780.000 VNĐ

Diện Tich : 28 m2

Loại Giường : 1 x (1m4)

Số người tối đa : 2

Extra bed : 0

Miễn phí trà, cà phê, nước đóng chai theo tiêu chuẩn và ăn sáng mỗi ngày.

Giá Phòng : 700.000 VNĐ

Diện Tich : 25 m

Loại Giường : 1 x (1m6)

Số người tối đa : 2

Extra bed : 0

Miễn phí trà, cà phê, nước đóng chai theo tiêu chuẩn và ăn sáng mỗi ngày.